Blocky dog lamp with curvy skeleton shadows

Originally published at: http://boingboing.net/2006/08/30/blocky-dog-lamp-with.html

1 Like

@falcor! Haaaaalp!

3 Likes

đ̸̷̪̭̰̱͟õ̡͏̱̙͡ ̧̙̲̕ń̛͚͘͢ͅõ͔̠͖̞̣̩̹†̴̘̲̰́ ͏̶̹̦͍͍̣̯̪̰͙̀µ̨͠҉̫̩͖̙̯͙ń̴̞̖̺͔͉̯̀͝þ͕̩̪̯̠̗̪ʃ̠͡µ̢̬Ģ̞͈ ͏̼͔̫†̵͎ɥ̟̺̰̜̤́͢Ę̶̤̣͖̟ ̵̨̢̪̩̥͈̭ß̠͍̫̹ß̸̴̺̥̯̩§̲͉̥§̡̜̹͈͔͕͢͡!̶̧͇̟̯ ̳͇̤̩̪

đ̵̨҉̮̤͓õ̱̙͙͟ ̵̤͙͚̭͕̺͕͜ń̸͕̞̙̖͎͍̪͍͟ṍ̝̼̤͇͍͇͚†̦͙̰ ͓̪̤͖͍̼͜͝µ̳̺͎̜̻̰͞ń̛͚̫̬͔þ̧̘̠ʃ̧͓͝µ̡̞̪̼̖̗̲Ģ́͏̗̺͈ ͖̳†̯̙̙̜̬̳͢͡ɥ̵̸̢̰̻̤Ę̱̠̞̟м̝̥͙̤͙͞!̨̳̘͔̝̲̻͢

2 Likes